Poster

česky|english|italiano

Dnes je 08.08.2022, svátek má Soběslav, zítra Roman

 • Úvod
 • Akce na zámku
 • O zámku
 • Historie zámku
 • Fotogalerie
 • Kniha návštěv
 • Prohlídka zámku
 • Kontakty
 • Napsali o nás
 • Historie zámku

  Okolnosti vzniku zámku se dle dostupné historické literatury datují už v době renesance, nejspíše v polovině
  16. století.

  Okolnosti vzniku zámku se dle dostupné historické literatury datují už v době renesance, nejspíše v polovině 16. století. Do této doby spadá historie převážné části zámku a jeho vnější vzhled se považuje za raně barokní stavbu. Všechny spekulace o jejím vzniku tedy můžeme vyloučit. Autory k brzkému datování vzniku architektury vedly patrně střílny, které zdobí věže, bašty a ohradní zeď.

  V následujícíh odstavcích se stručně zmíníme o tehdejších majitelích zámku v daných stoletích:

  17. století

  1629 (1636) - 1638 - Jan Arnošt Platejs z Platenštejna

  1638 - 1639 - Anna z Jizbic

  1639 - 1649 - Velehradský klášter

  1649 - 1676 - Marek Lubedich Cappellet

  1676 - 1682 - Matyáš František Lubedich z Cappelletu

  1682 - 1711 - Rudolf a Karel Maxmiliánovi - bratři a hrabata z Magni

   

  18. století

  1711 - 1712 - Marie Alžběta hraběnka z Magni, rozená baronka z Peverelli

  1712 - 1717 - Maxmilián Filip z Magni

  1717 - 1784 - Velehradský kláštěr

  1784 - Zkonfiskováno - postátněné panství - Jan Kaschnitz z Veinbergu - pronajímáno tzv. "Junkerům" - nájemcům, kteří zde hospodařili

  1792 - Budova začala chátrat, byla poničena kaple, postupně se objekt proměnil na sýpku pro uskladnění obilí

  1797 - 1818 - Pronajato jako dědičný pacht Antonínu Jakubovi Rigerovi

   

  19. století

  1818 - 1837 - Hospodařil zde František a Terezie Reindlovi

  1837 - 1883 - Dražba objektu, majitel Jiří Šimon I., svobodný pán Sina - řecký původ, následným majitelem byl syn Jiří Šimon II., který měl čtři dcery, kdy zámek zdědila dcera Ifigenie de Castris, podruhé provdaná d´Harcourt. Ořechov v té době měnil své nájemce, kteří se střídali stejně jako v následujícím období i v užívání zámku. Jeho funkce byla rize praktický, sloužil jako hospodářský dvůr.

  1883 - 1927 - Katolický podporovací spolek diecéze olomoucké na Velehradě, koupeno za 1 400 000 zl. na splátky, což je finančně vyčerpalo, splaceno až v roce 1927, zámek sloužil hlavně jako sýpka. Další místnosti měly hospodářský charakter, případě byly upraveny pro obytné účely místních nájemců a úředníků velkostatku. Roku 1890 zasáhlo Ořechov velké krupobití, byl silně poničen i zámek, nutnost opravy střechy.

   

  20. století

  Historie

  1927 - Spolek Jednota svatého Václava + Görig.

  Začátek 2. světové války - nástup a nastěhování do Ořechova řádu Salesiánů, snaha mít v obci vlastního duchovního a místo pro bohoslužby, snaha mít k dispozici kostel. Původní jižní hospodářské křídlo zámku bylo přestavěno z divadelního sílu na svatostánek. 8. prosinec 1940 - pvní mše.

  Historie

  20. listopad 1940- Snaha o prodej zámku - nerealizováno vzhledem k nepříznivému výměru okresního úřadu.

  Leden 1941 - Jednota svatého Václava pronajala budovu na 99 let kongregaci svatého Františka Saleského, která se rozhodla zřídit zde vychovatelnu.

  Historie Historie

  Srpen 1941 - Zahájení rekonstrukce zámku. Řád spravoval celou budou kromě levého hosp. křídla soukromého vlastníka Jana Göriga. Budova z části využívána pro salesiánský provoz (kuchyně, ložnice), ale zůstávala ve velmi špatném stavu a do slamníků položených na zemi při nejpříznivém počasí pršelo.

  Během druhé světové války protektorátní úředníci nechali několik desítek salesiánských mnichů a noviců pracovat na opravě zámku jen proto, aby mohli obnovenou stavbu posléze zabavit.

  Jaro 1944 - Dostali obyvatelé salesiánského ústavu od protektorátních úředníků příkaz k vystěhování. Bylo dokonce určeno datum, kdy se měli zde objevit nově příchozí německé děti z Luhačovic.

  Část noviců musela během druhé sv. války odejít na nucené práce.

  Poválečné události přinesly zvrat i v majetkových poměrem v rámci zámeckého areálu. Vzhledem k tomu, že vlastník severního křídla Jan Görig byl německé národnosti, jeho část zámku byla po roce 1945 zabavena a zahradu s domem se pokoušeli získat příslušníci řádu - neúspěšně. Zabavená polovina objektu byla spravována místním JZD.

  1950 - Salesiánský klášter tlakem komunistické moci zcela zanikl, budouva byla předána zástupcům státních orgánů. Zámek tak připadl prostřednictvím Náboženské matice československému státu a jeho novým správcem se stal krajský výbor SNB (knihovna kláštera obsahovala 1200 knih).

  Do roku 1955 zůstala na půdě spousta vzácných předmětů.

   

  Držitelé po roce 1950

  Okresní národní výbor

  Zdravotnické zásobování

  V převzatém objektu byla zřízena škola SNB a později sklad civilní obrany. Několik let po roce 1951 zde bylo školící středisko traktoristů, zámek spravoval Okresní národní výbor v Uherském Hradišti.

  1.8.1983 - Budova bezúplatně převedena na Městský ústav národního zdraví v Brně

  31.10.1988 - Převod zámku do majetku Zdravotnického zásobování Brno

  Od roku 1988 na zámku neprobíhaly žádné stavební úpravy.

  Polovina 90. let 20. století - Převod majetku na zdravotnické zásobování Praha. Zdravotnické zásobování chtělo zámek vrátit Okresnímu úřadu v Uherském Hradišti. Ten však "danajský dar" v podobě poničeného objektu odmítl s tím, že jej nepotřebuje a na opravy nemá dostatek financí.

  19.6.2002 - Zdravotnické zásobování bylo zrušeno usnesením vlády ČR. Tímto datem začala likvidace bývalého státního majetku a rozprodej majetku včetně nemovitostí.

  Celkem návštěv 354545
  Dnes 74
  Online 3
  Obec Ořechov